Chính sách quyền riêng tư

1. Thu thập thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

+ Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản người dùng tại website: https://tocdaioi.com

+ Thông qua form đăng kí thông tin đặt trong phần bình luận của bài viết

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

+ Thông báo khi bạn chọn theo dỏi bài viết hoặc bình luận

3. Bảo mật thông tin:

– Hiện tại tocdaioi.com sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

– tocdaioi.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của bạn với bất cứ ai.

4. Hủy nhận email từ tocdaioi.com:

Nếu bạn không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng phản hồi trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho bạn.

5. Các loại email bạn có thể nhận từ tocdaioi.com:

– Email liên quan đến bài viết và bình luận.

– Email liên quan tới tài khoản: Chúng tôi có thể gửi tới bạn những email thông báo về tình trạng tài khoản của bạn: ví dụ email thông báo thay đổi cấp độ thành viên, email xác nhận, email thông báo thay đổi chính sách.

– Email khảo sát: Để nâng cao chất lượng tocdaioi.com và tìm hiểu thêm về các nhu cầu của mọi người chúng tôi có tạo ra các cuộc khảo sát thông qua email nhằm thu thập phản hồi từ phía ngoài.

– Email trả lời thắc mắc hoặc cung cấp thông tin nếu nhận được email yêu cầu từ bạn

Lưu ý:

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của tocdaioi.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

+ email: [email protected]